ENGLISH

Hey READY CHURCH people, today you have received your most incredible online recource gift " RIGHT NOW MEDIA" from your Pastors Michel & Mimi Bosman.

WE are so excited and really hope and pray that this will build your Faith , equip your families, recource groups, develop leaders, and have a Relationship with God the Father, Jezus Christ the son and with God the Holy Spirit.

We believe that these Bible studies and Movies which are in every categorie will inspire you and your family and friends personally.

WE pray that this wil help you in your daily life No matter what you are going through or where you are going to or where you stand now, in your personal lives, God wants you, needs you, loves you and has Provided His word for you as a guide through life's paths, as a tool to learn and gain great wisdom and insight, it teaches you to use your authority, and  is a lamp to give us light to see His Son Jesus Christ shining Brightly, He is your inspiration, your relation, your truth, your help, your provider, your everything and your help in  anything He is GOD almighty everlasting, He is the same always, He isn't planning to change what He was at creation He still is, What He was a thousand years ago He still is, and He still will be Tomorrow and in your "next"  life after this one when you are with HIM.

 

WE choose to be obedient and live according to Gods word,

WE choose to provide you with " knowledge",

WE choose to stand and Love and take care of our sheep

 

YOUR CHILDEREN CAN NOW WATCH PROGRAMS SAFETLY WITHOUT ANY ADDS AND UNAPPROPRIATE CONTENT.

Keeping there pure little minds Holy and pure.

 

We hope you enjoy it to the fullest with your family, friends or alone.

WE pray that you may grow into the potential that God has for you.

WE pray that you reach your goal in the mission that is pepaired for you.

Every Scripture is God-breathed (given by His inspiration) and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, [and] for training in righteousness (in holy living, in conformity to God's will in thought, purpose, and action), So that the man of God may be complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work.

https://my.bible.com/en-GB/bible/8/2TI.3.16-17.AMPC

 

Thank you for investing in the people of your organization by partnering with RightNow Media.

WE thank Right now media for this great partnering plan may God continue to bless your Good works.

 

WITH GREAT LOVE FROM

PASTORS MICHEL & MIMI

NEDERLANDS

 

Hey READY CHURCH mensen, vandaag heb je je meest ongelooflijke online geschenk "RIGHT NOW MEDIA" ontvangen van ons jullie Pastors Michel & Mimi Bosman.

WIJ zijn zo opgewonden en hopen en bidden echt dat dit uw geloof zal opbouwen, uw families  en  groepen toerust, leiders ontwikkelt en een relatie heeft met God de Vader, Jezus Christus de zoon en met God de Heilige Geest.

Wij geloven dat deze bijbelstudies en films in elke categorie jou en je familie en vrienden persoonlijk zullen inspireren.

 we bidden dat dit je zal helpen in je dagelijkse leven, waar  je ook doorheen gaat  of waar je naar op weg bent of naar toe wil,   of waar je nu in het leven staat, God wil jou aandacht, heeft jou nodig, houdt van jou en heeft Zijn woord voor jou gegeven als een gids door de levenspaden, als een hulpmiddel om te onderwijzen zodat om grote wijsheid te verwerven en inzichtten te verkrijgen, het woord leert je om je autoriteit te gebruiken, en is een lamp om ons licht te geven om Zijn Zoon Jezus Christus helder te zien schijnen, Hij is je inspiratie, je relatie, je waarheid, je hulp, je voorziener, je alles, en je hulp in alles, want Hij is GOD almachtig eeuwig, Hij is altijd hetzelfde, Hij is niet van plan te veranderen wat en wie en hoe Hij bij de schepping was, dat  Hij is nog steeds, Wat Hij duizend jaar geleden was, dat is  Hij nog steeds , en Hij zal  morgen nog steeds dezelfde zijn en in jouw "volgend" leven na deze wanneer u met HEM bent.

 

WIJ kiezen ervoor gehoorzaam te zijn aan Gods woord,

WIJ kiezen ervoor om jullie allemaal te voorzien van "kennis",

WIJ kiezen ervoor  om met jullie te staan ​​en jullie lief te hebben en zo voor onze schapen te zorgen.

 

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
 

UW KINDEREN KUNNEN NU VEILIG PROGRAMMA'S BEKIJKEN ZONDER  ONGEPASTE REKLAMES EN ONJUISTE ONGEPASTE INHOUD.

Houdt hun kleine koppies Heilig en Puur.

 

We hopen dat je er volop van geniet met je familie, vrienden of alleen.

WIJ bidden dat u kunt groeien in het potentieel dat God voor u heeft.

WIJ bidden dat je je doel bereikt in de missie die voor jou is gemaakt

 

We danken Right now media voor het partnerschaps plan die we samen mogen hebben en bidden dat de Here God jullie goede werken zal blijven zegen.

 

WITH GREAT LOVE FROM

PASTORS MICHEL & MIMI