Dat wat gaat komen

Wij geloven in de gezegende hoop (Titus 2:13), dat de Heer Jezus Christus terug zal komen om zijn heiligen op te nemen (1 Tessalonicenzen 4: 13-18). Wij geloven in de zichtbare en lichamelijke wederkomst van Christus naar de aarde met Zijn heiligen om Zijn beloofde duizendjarige koninkrijk te vestigen (Zacharia 14: 4-11; 1 )(Thessalonicenzen 3:13);( Openbaring 3:10, 19: 11-16, 20: 1 -6). Wij geloven in de fysieke opstanding van alle menselijke wezens - de heiligen tot eeuwige vreugde en gelukzaligheid op de Nieuwe Aarde, en de goddelozen tot de eeuwige straf in de poel des vuurs (Matteüs 25:46; Johannes 5: 28-29; Openbaring 20: 5-6, 12-13). Wij geloven dat de zielen van gelovigen bij de dood afwezig zijn in het lichaam en aanwezig zijn bij de Heer, waar zij op hun opstanding wachten wanneer geest, ziel en lichaam herenigd worden om voor eeuwig met de Heer verheerlijkt te worden (Lucas 23:43; Korinthiërs 5: 8, Filippenzen 1:23, 3:21, 1 Tessalonicenzen 4: 16-17). Wij geloven dat de zielen van ongelovigen na hun dood in bewuste ellende blijven tot hun opstanding, wanneer zij, verenigd met lichaam en ziel, zullen verschijnen bij het oordeel van de Grote Witte Troon en zullen worden geworpen in de Poel van Vuur om eeuwige straf te ondergaan (Matteüs 25, 31-46; Mark 9: 43-48; Luke 16: 19-26; 2 Thessalonians 1: 7-9; Openbaring 20: 11-15).