De kerk

Wij geloven dat de Kerk, het Lichaam van Christus, een geestelijk organisme is dat bestaat uit alle gelovigen van deze tijd (1 Korinthiërs 12: 12-14; 2 Korinthiërs 11: 2; Efeziërs 1: 22-23, 5: 25- 27). Wij geloven in de verordeningen van de waterdoop van de gelovige door onderdompeling als een getuigenis van Christus en identificatie met Hem, en het Avondmaal als een herinnering aan Christus 'dood en bloedvergieten (Mattheüs 28: 19-20; Handelingen 2: 41-42, 18 : 8; ) 1 Corinthians 11: 23-26). Door de kerk moeten gelovigen worden geleerd om de Heer te gehoorzamen en te getuigen van hun geloof in Christus als Redder en Hem te eren door heilig te leven. Wij geloven in de Grote Opdracht als de primaire missie van de Kerk. Het is de verplichting van alle gelovigen om door woord en leven getuige te zijn van de waarheden van Gods Woord. Het evangelie van de genade van God moet tot de hele wereld worden gepredikt (Mattheüs 28: 19-20; Handelingen 1: 8; 2 Korinthiërs 5: 19-20). Wij zijn DE Kerk!