De Mensheid 

Wij geloven dat de mensheid is ontstaan ​​door dat God ze geschapen/gecreëerd heeft en dat de mensheid op unieke wijze is gemaakt naar zijn beeld en de gelijkenis. (Genesis 1: 26-27). Wij geloven dat de hele mensheid, vanwege de val van Adam, een zondige natuur heeft geërfd, dat alle menselijke wezens ervoor kiezen om te zondigen (Romeinen 3:23), en dat alle zonde buitengewoon beledigend is voor God (Romeinen 6:23). De mensheid is totaal niet in staat om zichzelf uit deze gevallen staat te verhelpen(Efeziërs 2: 1-5,12).

(<a href='https://bankkita.com/image/youtube-clipart-galaxy/277486.html'>Image credit</a>)