Ready To "Fast"

Zo. 12 jan. 19:00 - za. 18 12:00

Vasten, Deze dagen vd week zijn we aan het vasten Voor ons zelf om dichter in relatie tot God te komen.

Voor onze gezinnen Voor onze Voorgangers en hun gezinnen, voor de groei van Ready Church, Voor onze wijk, stad, land en wat u maar nodig acht.

Een aantal teksten die aangeven hoe belangrijk het is om te vasten.
Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,

de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

 

 

Jesaja 58:6 | NBV | naaste slavernij

Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en hij verhoorde ons.

Ezra 8:23 | NBV | bidden

Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Matteüs 6:17-18 | NBV | Vader beloning

Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Matteüs 6:16 | NBV | nederigheid beloning

Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.

Joël 2:12 | NBV | bekering verdriet hart

Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren.

Daniël 10:3 | NBV | voedsel wijn

Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.

Handelingen 13:3 | NBV | zegen bidden

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger.

Lucas 4:1-2 | NBV | verleiding Jezus

Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’

Handelingen 13:2 | NBV | aanbidding Geest bidden

Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.

Exodus 34:28 | NBV | nabijheid wet Woord van God

Vasten is je zoveel afzonderen van werkzaamheden en inspanningen en je alleen richtten op het woord van God en in die afzondering ook in het Gebed zijn. Je kunt natuurlijk gewoon je kinderen verzorgen etc, naar je werk enz... maar let goed op je lichaam, stop als je lichaam dat aangeeft en neem dan toch iets licht verteerbaars zoals een cup a soup of een bouillon die je zelf bereidt hebt, een cracker of beschuitje. Als je zwaar werk verricht dan kun je bv. Daniel vasten doen door alleen sla/salade te eten met niet van alles aan sausjes etc erop.

Ga na het vasten ook niet direct heel veel eten... bouw het langzaam op.

Ga niet te lang vasten zoals 40 dagen als God je niet geinstrueerd heeft dat te doen!Wees voorzichtig.