De Heilige Geest.

Wij geloven in de Godheid en persoon van de Heilige Geest (Handelingen 5: 3-4). Hij overtuigt zondaars (Titus 3: 5) en woont in gelovigen  (Romeinen 8: 9). Hij is de vertegenwoordiger door wie Christus alle gelovigen in zijn lichaam doopt (1 Korinthiërs 12: 12-14). Hij is het zegel door wie de Vader de redding van de gelovigen garandeert tot de dag van de verlossing (Efeziërs 1: 13-14). Hij is de Goddelijke Leraar die het hart en de geest van gelovigen wijsheid en inzicht geeft wanneer zij het Woord van God bestuderen (1 Korinthiërs 2: 9-12). Wij geloven dat de Heilige Geest volkomen soeverein is in de verdeling van geestelijke gaven (1 Korinthiërs 12:11). Maar al deze gaven komen van één en dezelfde Geest. En Hij geeft aan iedereen wat Hij wil en op de manier die Hij wil.Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest.(1 Korinthiërs 12: 4-11; 2 Korinthiërs 12 : 12; Ephesians 2:20; 4: 7-12).