Jezus 

Evangelisatie Van Levens Belang

 

Ready Church's 1st Birthday

Ready Dag van herinnering

Op 3 Februari 2020 bestaat READY CHURCH alweer 1 jaar!

Ready Church , een Gods gegeven plan die geopenbaard werd en bevestigd door de zalving van Gods geest.

En wandelen in Zijn plan betekende ook klaar zijn om de de diepte met Hem in te gaan;
Bereid zijn om volkomen te vertrouwen en geloven in Zijn plan..
"Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.. " Volkomen overgave vanuit een Waarachtig hart.
Eenparig verlangen naar waarachtige aanbidding in geest en in Waarheid.
Zijn liefde beroert ons zo door de openbaring van Zijn Woord en Zijn licht wat schijnt op ons

leven om opgewekt te worden en te stralen naar buiten. Jes60:1

Een  jaar met veel vreugde maar ook met hevige stormen en turbulentie, maar Jezus was er altijd bij.

Wat hebben we al veel mee gemaakt, goed, verdrietig, feest, pasen, kerst, gast sprekers etc etc... Alles in 1 jaar gesloten. We willen iedereen bedanken die het op welke manier dan ook mogelijk gemaakt heeft. Alle dingen in ons leven waarover we kunnen getuigen, zijn zoals de stenen van Herinnering in de volgende vers.

nadat Samuël tot God had gebeden en toen Israël de Filistijnen in de strijd versloeg, lezen we:

1 samuel 7:12 Toen zette Samuel een steen overeind tussen Mizpa en Sen. Hij noemde die steen: Eben-Haëzer (= 'Steen van de hulp'). "Want," zei hij, "tot hier heeft de Heer ons geholpen."

Ons de dingen herinneren die God voor ons gedaan heeft is erg belangrijk. Belangrijk voor ons zelf zodat we nooit zullen vergeten waar we vandaan komen en hoe we daar gekomen zijn, waar we nu zijn. Zo houden we het besef van Gods machtige hand op ons leven in "stand", herinneringen vertellen de verhalen van Gods Almacht en Liefde, ze bouwen ons geloof op en die van de ongelovige. Ze zijn er om God groot te maken en dat is wat we vandaag precies willen doen, we willen allemaal getuigen van zijn Goedheid, Kracht, Macht, Liefde, Zorg, Voorziening, Bekering, Redding en Genezing

Iedereen die een getuigenis heeft en die met de gemeente/ wereld wil delen is welkom omdat te doen. Geef u zelf op via het contact formulier op deze website en vertel in het kort wat u graag zou willen delen.

Het leerde ons volkomen over te geven. Focus te houden. Volledig afhankelijk te zijn van Zijn regie op ons leven. Om getrouw te blijven in het natuurlijke. Lucas 16:10

Het herinnerde ons om Zijn Vrede was er altijd .
Het leerde ons om de relatie te verdieping met Abba, Vader. Om heilig te zijn want Hij zegt " Ik ben heilig"
Om zodoende t heilige der heiligen.

Dus de uitdagingen waren er
Ziekte , Verdriet, verslagenheid, onrechtvaardigheid en nog meer . Vele vuurpijlen zijn er afgevuurd door de vijand.
Rom 8:11 heeft ons herinnert dat die zelfde geest die ons woont die Jezus uit de doden heeft opgewekt in ons woont.

Daarom strekken wij ons uit om in Zijn gezag uit te gaan en in de volle vrijmoedigheid het Woord te verkondigen en discipelen te maken.

 wij hebben geen lafhartige geest ontvangen maar een van Kracht Liefde en Bezonnenheid. 2 Timotheus 1:7

 

English: Ready Day of Remembrance

On 3 February 2020 we remember the fact that we "exist" for 1 year already ... not us of course, but READY CHURCH! 1 year and what a turbulent year we have had. What have we experienced a lot, good, sad, party, Easter, Christmas, guest speakers etc etc ... everything closed in 1 year. We want to help everyone who has made it possible in any way. 1 Samuel 7:12 Then Samuel raised a stone between Mizpa and Sen. He called that stone: Eben-Haëzer (= "Stone of help"). "Because," he said, "the Lord has helped us this far. " Remembering the things that God has done for us is very important. Important for ourselves so that we will never forget where we come from and how we got to where we are today. This is how we maintain the awareness of God's mighty hand on our lives memories tell the stories of God's Omnipotence and Love, they build our faith and that of the unbeliever. They are there to make God great and that is what we want to do today precisely, we all want to witness of His Goodness, Power, Power, Love, Care, Provision, Repentance, Salvation and Healing.

Al the things in our lives that we can testify about are like the stones of Rememberance in the nexst vers.

 

In 1 Samuel 7:12 after Samuel had prayed to God and then Israel defeated the Philistines in battle we read:

Then Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen, and named it Ebenezer, saying, "Thus far the LORD has helped us."

Anyone who has a testimony and who wants to share with the church / world is welcome to do so. Register yourself via the contact form on this website and briefly explain what you would like to share.

Evangelisatie campagne

We kunnen niet wachtten om op

7 en 8 september 11-15 uur te evangeliseren.

zaterdag 7 september Evangelisatie Almere buiten centrum .     

Arjan en Eefje Knevel zullen dan va. 11uur aanwezig zijn

zondag 8 september zullen zij de dienst verzorgen van 10-12uur

daarna is er altijd ruimte voor gebed en fellowship.

We weten nu al dat het een zeer gezegend weekend

zal zijn niet door onze kracht maar door de Geest.

 

 

Evangelisatie van Levensbelang!!

Kom en doe mee, maak discipelen van mensen door het evangelie te delen met die mensen die hem nog niet kennen

of zij die hem vergeten zijn...bemoedig de mensen door te laten zien wat Jezus Christus in jouw leven heeft gedaan

door een getuigenis te zijn van Hem die de wereld zo lief heeft en niet verloren wil zien gaan.

Jesus leeft en is de zelfde Gister, vandaag en tot in alle eeuwigheid.

Jesus is Lord!