Ready Church's 1st Birthday

Ready Dag van herinnering

Ready Church , een Gods gegeven plan die geopenbaard werd en bevestigd door de zalving van Gods geest.

En wandelen in Zijn plan betekende ook klaar zijn om de diepte met Hem in te gaan;
Bereid zijn om volkomen te vertrouwen en te geloven in Zijn plan.
"Niet mijn wil maar Uw wil geschiede. "

Volkomen overgave vanuit een Waarachtig hart. 
Een eenparig verlangen naar waarachtige aanbidding in Geest en in Waarheid.
Zijn liefde beroerd ons zo door de openbaring van Zijn Woord en Zijn licht wat schijnt op ons leven om opgewekt te worden en te stralen naar buiten. Jes60:1

Een jaar met veel vreugde maar ook met hevige stormen en turbulentie, maar Jezus was er altijd bij.

Wat hebben we al veel mee gemaakt, goed nieuws, verdrietig nieuws, vieren van feesten;Pasen, Kerst, ere diensten met gastsprekers etc...

Alles in 1 jaar.

Het leerde ons volkomen over te geven. Focus te houden. Volledig afhankelijk te zijn van Zijn regie op ons leven. Om getrouw te blijven in het natuurlijke. Lucas 16:10

Het herinnerde ons om in Zijn Vrede te blijven .
Het leerde ons om de relatie te verdieping met Abba, Vader. Om heilig te zijn want Hij zegt " Ik ben heilig"
Om zodoende t heilige der heiligen in te kunnen gaan.


Dus de uitdagingen waren er
Ziekte , Verdriet, verslagenheid, onrechtvaardigheid en nog meer . Vele vuurpijlen zijn er afgevuurd door de vijand.
Rom 8:11 heeft ons herinnerd dat dezelfde geest die ons woont, Jezus uit de doden heeft opgewekt.

Daarom strekken wij ons uit om in Zijn gezag uit te gaan en

in de volle vrijmoedigheid het Woord te verkondigen en discipelen te maken.

 

 Wij hebben geen lafhartige geest ontvangen maar een geest van Kracht Liefde en Bezonnenheid. 2 Timotheus 1:7

 

Dit alles allemaal in 1 jaar.

We willen iedereen bedanken die het op welke manier dan ook mogelijk gemaakt heeft. Alle dingen in ons leven waarover we kunnen getuigen, zijn zoals de stenen van Herinnering in de volgende vers.

Alle dingen in ons leven waarover we kunnen getuigen, zijn zoals de stenen van Herinnering in de volgende vers.

nadat Samuël tot God had gebeden en toen Israël de Filistijnen in de strijd versloeg, lezen we:

1 samuel 7:12 Toen zette Samuel een steen overeind tussen Mizpa en Sen. Hij noemde die steen: Eben-Haëzer (= 'Steen van de hulp'). "Want," zei hij, "tot hier heeft de Heer ons geholpen."

Ons de dingen herinneren die God voor ons gedaan heeft is erg belangrijk. Belangrijk voor ons zelf zodat we nooit zullen vergeten waar we vandaan komen en hoe we daar gekomen zijn, waar we nu zijn. Zo houden we het besef van Gods machtige hand op ons leven in "stand", herinneringen vertellen de verhalen van Gods Almacht en Liefde, ze bouwen ons geloof op en die van de ongelovige. Ze zijn er om God groot te maken en dat is wat we vandaag precies willen doen, we willen allemaal getuigen van zijn Goedheid, Kracht, Macht, Liefde, Zorg, Voorziening, Bekering, Redding en Genezing

 

Een ieder nu die een getuigenis heeft en die het met de gemeente/ wereld wil delen is welkom omdat te doen. Geef u zelf op via het contact formulier op deze website en vertel in het kort wat u graag zou willen delen.