Praise

John Gosselaar

Meer dan 45 jaar tracht ik door middel van muziek zang en prediking de geweldige boodschap van God's Genade door Jezus Christus te verkondigen op straten en pleinen.

https://www.facebook.com/john.gosselaar/about?section=bio&lst=100001779466082%3A100001593080914%3A1558171599

Compassion

Sponsor a child in need

Een kwetsbaar kind

Kinderen zijn de grootste slachtoffers 
van extreme armoede. Geweld, uitbuiting; 
het is realiteit, het gebeurt. Maar Jezus
laat hen niet in de steek. Word deel van 
hun verhaal...

 

Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren.

Een-op-een
Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan langetermijnhulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15:32: “I have compassion on the multitudes. I will not send them away."

2 miljoen

Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 25 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief.

Light4Nations

Theo Tolsma & Hillebrand Rijpma

Missie en Visie

Missie – L4N

“Wij ondersteunen de gelovigen in Israël en de Palestijnse gebieden in het uitdragen van het evangelie van Jezus de Messias.”

“Maar hoe kunnen de mensen de Heer aanbidden, als ze niet in Hem geloven? Hoe kunnen ze in Hem geloven, als ze nooit van Hem hebben gehoord? Hoe kunnen ze van Hem horen, als niemand hen over Hem heeft verteld? En hoe kan iemand over Hem vertellen, als hij niet wordt gestuurd? Er staat in de Boeken: “Wat is het heerlijk om de voetstappen te horen aankomen van iemand die goed nieuws komt brengen!” Maar niet iedereen heeft het goede nieuws dat hij hoorde ook geloofd. De profeet Jesaja zegt: “Heer wie heeft geloofd wat hij van mij hoorde?” Dus je kan alleen gaan geloven als je eerst echt hebt gehoord wat er over Christus wordt verteld.
Romeinen 10:14

Visie – L4N

“Light4Nations inspireert mensen om lichtdragers te gaan worden van Jezus en hiervan te getuigen zodat de duisternis in deze wereld plaats gaat maken voor Zijn Hemels licht!“Be the Light”

“Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de Wereld”
Johannes 9:5

https://www.light4nations.nl/

Wat U kunt verwachtten

Jaap & Swaantje Kooij

FMF Hans en Esther Tims

Jildou Bakker

Compassion Nederland

John Gosselaar

Light4Nations Theo Tolsma & Hillebrand Rijpma

Inzegening vd. leiders van Ready Church

Hoofdspreker

Jaap Kooij

Jaap Kooij, de slagersknecht en jeugdouderling van de gereformeerde kerk in het Noord-Hollandse St. Pancras, kwam eind vijftiger jaren op een radicale manier in aanraking met het evangelie van de Here Jezus Christus.

Voor Jaap en Swaantje geldt nog altijd de grote opdracht: "Verkondigt dit evangelie aan alle volkeren". Zij zijn hiermee nog steed een bron van inspiratie voor de gemeente van vandaag en de gemeenteleiders van morgen. 

https://www.jskgospelministries.nl/biografie

FMF leiders

Hans en Esther Tims

Hans en Esther Tims zijn voorgangers van de Nieuw Testamentische Gemeente IJsselstein en leiders van de Stichting Hij Leeft Ministries. Verder is Hans Tims hoofdredacteur van Church Life Magazine. Na 10 jaar fulltime evangelist te zijn geweest heeft Hans 25 jaar lang een succesvolle carrière in het bedrijfsleven gehad, om in het jaar 2000 weer fulltime voor de Heer aan de slag te gaan.

Zijn visie voor het overdragen van kennis vanuit een bijbels perspectief is intussen voor zowel het bedrijfsleven als voor kerken en gemeenten van een grote waarde gebleken. Echtgenote Esther Tims is een bekende gospelzangeres. De inbreng van Hans Tims binnen FMF is adviserend en praktisch gericht met een charismatische kijk op gemeente en samenleving.

http://www.friendsforministries.nl/over-fmf/Stichting-Hij-Leeft/Hans-en-Esther-Tims

Speciaal optreden!!!

Jildou Bakker

Jildou is geboren en opgegroeid in Friesland. Vanaf dat ze een klein meisje was, uitte ze haar gedachten al in de vorm van gedichten en verhaaltjes. Toen ze acht was, ging ze op gitaarles en al snel zette ze haar gedichten op muziek en schreef ze haar eerste liedjes, bijna altijd geïnspireerd door haar geloof en door de mensen en verhalen om zich heen. Nog steeds speelt God een heel belangrijke rol in haar schrijfprocessen. “Schrijven staat voor mij gelijk aan bidden”.

Al snel wist Jildou dat ze verder wilde met schrijven en zingen over God. Daarom begon ze met kleine optredens op het podium van de kerk en op school. Op zestienjarige leeftijd bracht ze samen met een vriendin als duo een CD uit. Het duo “Jildou en Bernadette” heeft een jaar lang optredens in de regio gedaan en een zekere lokale bekendheid opgebouwd.

Jildou ervaart een duidelijke leiding van God in haar leven. Dit is vooral naar voren gekomen toen zij de haar middelbare school had afgerond en de keuze voor een vervolgopleiding moest maken. Haar droom was om een opleiding in de muziek te gaan doen, maar op wonderbaarlijke wijze bracht God haar precies daar waar ze moest zijn. Ze koos ervoor het in Gods handen te leggen en zo gaf Hij haar de kans om dat te doen wat ze altijd al wilde: schrijven en zingen, voor en met God.

10 maart 2017 is Jildou haar debuut-CD “Openhartig uitgekomen. Deze CD is opgenomen bij TCC-studios in Veenendaal. De liedjes zijn geïnspireerd op de verhalen die Jildou om zich heen hoort en ziet en hoe God daar een rol in speelt. Ze schrijft over Gods grootheid, maar de liedjes gaan niet altijd over blijdschap, maar ook over de moeilijke kanten van geloven. Bijvoorbeeld in het lied “Even Kwijt”, waarin Jildou beschrijft hoe je soms het gevoel kunt hebben dat je God “even kwijt” bent, maar dat Hij jou nooit uit het oog verliest.

Ongeveer een jaar later, in mei 2018, bracht Jildou haar eerste Single uit. Het lied “Door de straten”gaat over liefde en het verlangen naar een hechte relatie, en is onder andere in de vorm van een mooie videoclip terug te vinden op Youtube. Jildou zingt haar liederen graag live voor haar publiek en is voor uiteenlopende optredens te boeken via het mailadres: info@jildoubakker.nl .