Naam van de instelling

Stichting Ready Church

Contact

Maltaplantsoen 1

1339WK Almere

Tel. 06 40 08 71 17

KVK   

72807849

RSIN/Fiscaal nummer

859243746

Bestuur bestaat uit

Voorzitter, Secretaris, Penning meester     

Beloningsbeleid

Artikel 4-5

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

 

 

 

 

Doelstelling

Beleidsplan