Jezus is Liefde

Een "Thuis" voor iedereen

die Ready & alert wil blijven...

Ready Church is een kerk waar iedereen welkom is. Waar Gods Geest werkt en waar we aandacht en liefde hebben voor de mens en zijn noden. Een kerk waar we onderwijs zullen geven zonder compromissen, waar we geloven dat Het Woord van God feilloos en foutloos  en betrouwbaar is, waar het evangelie  volgens het woord verkondigt wordt en waar wonderen en tekenen gebeuren zoals in dat zelfde onveranderde woord geschreven staat. Ready Church Waar de liefde van God heerst en daardoor uitgedragen en ervaren wordt en waar God, de enige Levende God groot gemaakt word. Een kerk voor de persoon die eenzaam is of zich alleen voelt en of de persoon die zich gewoon realiseert dat hij/zij niet zonder God kan leven en in zijn wil wil staan. Een kerk waar herstel is. Wij hopen dat u zich hier thuis voelt. Welkom Thuis.

We are Ready to serve!

Samen met jou

in Jezus naam, Amen

 

  
25Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, 26namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. 28Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. 29Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Sunday Service

Time 10:00am to 12:00pm

BHC Ambonstraat 2 1355JV Almere Tel: 06 40 08 71 17