GOD

Wij geloven dat er maar  één God is, die alles gecreëerd heeft (Deuteronomium 6: 4, Kolossenzen 1:16), die zich heeft geopenbaard als drie afzonderlijke Personen -de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (2 Korinthiërs 13:13), maar toch zijn ze één in wezen, in essentie en in glorie (Johannes 10:30). God is eeuwig (Psalm 90: 2),Hij is oneindig (1 Timotheüs 1:17) en Hij is soeverein (Psalm 93: 1). God is alwetend (Psalm 139: 1-6), alomtegenwoordig (Psalm 139: 7-13), almachtig (Openbaring 19: 6) en onveranderlijk (Maleachi 3: 6). God is heilig (Jesaja 6: 3), alleen (Deuteronomium 32: 4) en rechtvaardig (Exodus 9:27). God is liefde (1 Johannes 4: 8), God is genadig (Efeziërs 2: 8), barmhartig (1 Petrus 1: 3) en God is goed (Romeinen 8:28).