Ready om te bidden en lof prijzen

Heb je een nood, ben je ziek of  zwaar beladen, wat het ook is Wij willen je bijstaan in Gebed, we willen er zijn voor jou en je dierbaren. We zullen in de wonderbare naam van Jezus bidden en we zullen God de Glorie geven en samen met jou Hem danken als we jouw geweldige getuigenis horen!

https://my.bible.com/bible/8/JAS.5.13-16

DE BIJBEL ZEGT...

13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Gebed nodig, of een getuigenis?

Vul aub dit formulier in.