Wij geloven in de kracht van het gebed! De bijbel zegt dat alles wat we vragen in zijn naam en naar zijn wil Hij het ons zal geven,"En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

(Johannes 14:13)

En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben

(1 Johannes 5:15) (Jeremia 29:12Marcus 11:24), Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen. (Psalm 145:18)

We bidden dan ook in de naam van Jezus, bidden is  praten, een gesprek voeren gewoon zoals je met je vader, moeder, vriend, echtgenoot(e) of kind, juffrouw, meester noem het maar op doet. Bidden is niet moeilijk je kunt alles zeggen, vertellen hoe je je voelt waar je mee zit, je kunt overleggen welke richting je bv. het beste op kunt gaan

Gebed

of wat je beste keuze zou zijn voor jou of vragen (1 Johannes 5:14)stellen en vragen om iets... je kunt bij de Here Jezus altijd terecht als je hulp nodig hebt of het gewoon niet meer ziet zitten, je kunt bij hem uithuilen en met Hem lachen, Hem smeken en het naar Hem uit schreeuwen, en danken op je 'blote knieën'!(1 Tessalonicenzen 5:16-18, Romeinen 12:12) Je kunt Hem vertellen wat je dwars zit, en zelfs hoe vervelend je iemand vind, Er is niets wat te gek is en Hij heeft voor alles een antwoord en oplossing.

"In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren 
(Psalm 18:7)

Je kunt overal bidden, ergens alleen waar niemand je ziet "Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (Matteüs 6:6 ) of als je in de drukte bent... dan bid je in jezelf.

En door gebed is alles mogelijk, bidden is niet toveren of magie, bidden is serieus een gesprek hebben met onze levende God in een voor het oog onzichtbare wereld.

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.Hebreeën 11:1