Redding

Wij geloven dat redding een geschenk is van Gods genade! Door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis (Efeziërs 2: 8-9). Christus 'dood heeft  volledige verlossing van zonden verwezenlijkt gerechtvaardigd door het geloof. Christus stierf in onze plaats (Romeinen 5: 8-9) en droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam (1 Petrus 2:24). Op de derde dag na zijn dood stond Jezus lichamelijk weer op en demonstreerde Zijn overwinning van de zonde en de dood (Romeinen 14: 9). Wij geloven dat redding alleen door genade wordt ontvangen, alleen door geloof, alleen door en in Christus. Goede werken en gehoorzaamheid zijn resultaten van redding, geen vereisten voor redding. Vanwege de grootheid, toereikendheid en perfectie van het offer van Christus, zijn allen die echt Christus als Redder hebben aanvaard, eeuwig veilig en behouden, door Gods kracht, voor eeuwig verzekerd en verzegeld in Christus (Johannes 6: 37-40; )(10:27 -30); (Romeinen 8: 1, 38-39);( Efeziërs 1: 13-14); (1 Petrus 1: 5); (Judas 24). Net zoals redding niet kan worden verdiend door goede werken, heeft het ook geen goede werken nodig om te worden onderhouden of ondersteund. Goede werken en veranderde levens zijn de onvermijdelijke resultaten van redding (Jakobus 2).